SOCIAL PROFESSIONAL

SAMEN WERKEN

Steps1

EENDUIDIGHEID

om tot een universele hypothese te komen die als basis dient voor verdere interventies cq een plan van aanpak waarmee verschillende experts hun aandeel kunnen leveren

Drawing-1

1 + 1 = 3

 

Niemand overziet alles of weet alles. Maak gebruik van elkaars kennis en expertise. Wees aanvullend en altijd bereid om van gedachten te wisselen

Drawing-2

Overview & Interview

De beoordeling van de noodzaak tot interventie in de vorm van assistentie door hetzij een vrijwilliger hetzij een professional wordt onderbouwd met een systemische analyse (overview) en een specialistische analyse (expertview)